انتخاب زبان
محصولات شرکت
مشاهده آرشیو
Canon Global

شرکت شرکت ویام تکنیک زمرد یکی از اولین شرکتهای وارد کننده و سرویس دهنده سیستم های سی تی اسکن در ایران بوده و تاکنون بالغ بر سیصد و چهل سیستم سی تی اسکن توشیبا ظرف بیست و هشت سال گذشته را به ایران وارد کرده و با پوشش کامل خدمات پشتیبانی، به جامعه پزشکی ایران خدمت نموده است.

بستن